OVER PROJECT

2018 complex compound

Een experiment met interactieve en vluchtige architectuur.

Onder de noemer ‘Vluchtige Bouwwerken’ maakt beeldend kunstenaar Robbert van der Horst tijdelijke bouwwerken die de relatie van de gebruiker met het omliggende landschap bevragen. Complex Compound is daarvan een inhoudelijke verdiepingsslag.
Complex Compound is een bouwwerk dat bestaat uit telkens nieuwe composities van verplaatsbare architectonische elementen. Door interactie van de bezoekers kunnen niet alleen nieuwe composities ontstaan maar raken de elementen ook verspreid. Robbert van der Horst positioneert het gebouw als tijdelijk resultaat van sociale interactie en onderzoekt daarmee niet alleen de essentie van het bouwen maar brengt ook zijn omgeving in kaart.

Dynamische digitale kaart

In samenwerking diverse partners zijn alle elementen verbonden met het Internet of Things (LORA) en wordt real-time data verzameld over positie en mate van beweging. Hiermee ontstaat een dynamische digitale kaart, die dient als historisch verslag maar ook richting geeft aan het proces van interactie en nieuwe vormen van gebruik. De actuele kaart is te vinden op deze website.

“Als je terug gaat in de geschiedenis dan zie je dat bouwwerken bijna nooit het eeuwige leven hebben. Een gebouw is eigenlijk altijd een tijdelijk rangschikking van bouwmaterialen. Tegenwoordig is het uit elkaar halen en opnieuw gebruiken al in het bouwproces meegenomen.
Een mooi voorbeeld zie je tijdens de Franse revolutie waar de volkswoede zich tegen de adellijke bezittingen richtte en vele kastelen werden verwoest. Een deel van die bouwmaterialen werden hergebruikt in omliggende boerderijen en huizen en zo raakte het kasteel verspreid in de omgeving. Een entropische proces. En dan komt de archeoloog die probeert die sporen weer te herleiden naar het oorspronkelijke gebouw.
Complex compound maakt van het eiland een archeologische vindplaats. Er zijn twee processen voortdurend en soms gelijktijdig aan de hand: verspreiding en bouwen ( reconstructie) De nieuwe vormen die ontstaan raken telkens weer verspreid. De onderdelen van het bouwwerk zijn te vinden op de dynamische kaart, maar ook het losse rode blok herinnert aan iets wat er ooit stond. We weten alleen nog niet wat”